Την ενιαία μελέτη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για οχήματα που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Δ/νσης Aγροτικης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται ανέρχεται στις 373.000,00 ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, ενώ περιλαμβάνει την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη, ενός φορτωτή εκσκαφέα με συνοδευτικό εξοπλισμό και ενός αρθρωτού φορτωτή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!