Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μετσόβου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους Συνδημότες μας για το μείζον θέμα του αιτήματος μας για την πραγματοποίηση εκτάκτου διαχειριστικού έλεγχου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου για την διαχείριση αυτής των τελευταίων ετών. Τον έλεγχο τον έχουμε ζητήσει πρίν από εννέα (9) μήνες, λόγω των σοβαρών και μεγάλων χρεών που υπάρχουν στην εν λόγω επιχείρηση.  

Στον έλεγχο αυτόν η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Κ. Γκούμας ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης) αντιδρούν επίμονα στην πραγματοποίηση του έλεγχου. Η παρούσα Δημοτική Αρχή και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Κ. Γκούμας ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, είναι οι μοναδικοί που διαχειρίζονται την Κοινωφελή Επιχείρηση από το 2011 μέχρι σήμερα. 

 

Η εμμονή τους στην άρνηση του διαχειριστικού ελέγχου, οι μέχρι τώρα μεθοδεύσεις τους για την καθυστέρηση της χορήγησης σχετικών στοιχείων και την πάση θυσία αποφυγή του ψηφισθέντος ελέγχου, μας δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες και αποτελούν βάσιμες ενδείξεις ότι η οικονομική διαχείριση και η παρούσα κατάσταση της Κοινωφελούς δεν είναι άψογη, όπως μας την παρουσιάζουν, αλλά είναι σε κακή οικονομική κατάσταση με τεράστια χρέη. 

 

Έχουμε δε δηλώσει επανειλημμένως  ότι δεν θα στηρίξουμε και δεν θα ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του 2023, αν δεν ικανοποιηθεί στην πράξη το αίτημα μας.

Ως γνωστόν,  οι τρεις παρατάξεις  της αντιπολιτεύσεως αποτελούν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ψήφισης του Προϋπολογισμού  του 2023 του Δήμου και την μη πληρωμή των δαπανών προμηθευτών, υπεργολάβων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Με τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η ψήφιση του Προϋπολογισμού εξαρτάται αποκλειστικά από την Δημοτική Αρχή και τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο.-Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!