Την πρώτη της ενήλικη πράσινη θαλάσσια χελώνα (Μίδας) κατάφερε να πιάσει η ομάδα πεδίου του Αρχέλων η οποία τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιεί ερευνητικό έργο στον Αμβρακικό. Η χελώνα πιάστηκε με τη μέθοδο του “ροντέο” και η ομάδα του “Αρχέλων” υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτά τα χρόνια που έγινε εφικτό το να πιαστεί μια ενήλικη πράσινη χελώνα.
Το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ στον Αμβρακικό κόλπο έχει ως στόχο τη συλλογή στοιχείων για τη δομή και την προέλευση του πληθυσμού καθώς και τους ρυθμούς ανάπτυξης των θαλάσσιων χελωνών που βρίσκονται στην περιοχή με τεχνική σύλληψης-σημείου-ανασύλληψης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!