Χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ., αλλά στην ίδια θέση πρέπει να υπήρχαν και παλαιότερα ιερά του Απόλλωνα…

Ο Ναός Απόλλωνα Πυθίου Σωτήρα είναι ένα μνημείο της κλασικής περιόδου στην πόλη της Άρτας και αποτελεί τον μεγαλύτερο αρχαίο ναό που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή της Ηπείρου. Το 1964, σε μία από τις πρώτες σωστικές ανασκαφές, ήρθε στο φως μεγάλο τμήμα μνημειώδους αρχαίου ναού, σε οικόπεδο επί της οδού Βασιλέως Πύρρου, στο κέντρο της πόλης και σε μικρή απόσταση από το ναό της Αγίας Θεοδώρας, πολιούχου της Άρτας και του Μικρού Θεάτρου της Αμβρακίας
Ο ναός βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της Αμβρακίας, όπου εκτεινόταν το πολιτικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της. Πρόκειται για περίπτερο ναό δωρικού ρυθμού με πρόναο και επιμήκη σηκό, χωρίς οπισθόδομο. Είναι προσανατολισμένος από Ανατολάς προς Δυσμάς και έχει διαστάσεις 20,75 x 44 μ. Δυστυχώς, ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ο ναός χρησίμευσε ως λατομείο, με αποτέλεσμα να διατηρείται σήμερα μόνο μέχρι το ύψος της ευθυντηρίας του. Ένα πώρινο δωρικό κιονόκρανο, το μοναδικό που εντοπίστηκε κατά την ανασκαφή του ναού, χρονολογεί την οικοδόμησή του στους ύστερους αρχαϊκούς χρόνους, γύρω στο 500 π.Χ. Η μελέτη της κεράμωσης της στέγης του ναού έδωσε μια νέα χρονολόγηση στο γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., πιθανότατα, όμως, πρόκειται για μια δεύτερη οικοδομική φάση του ναού ή επιδιόρθωση της αρχικής στέγης. Ο ναός βρισκόταν μέσα σε ιερό τέμενος, κομμάτι δημόσιας γης αφιερωμένο στον θεό, το οποίο οριζόταν από μνημειώδη περίβολο. Η ταύτιση του ναού με το σημαντικότερο ιερό της Αμβρακίας, αφιερωμένο στη λατρεία του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρα και γνωστό από τις γραπτές πηγές, οφείλεται σε ενεπίγραφη στήλη, που βρέθηκε σε δύο τμήματα στον περίβολό του. Πρόκειται για αετωματική στήλη με μνημειακή επιγραφή, που χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ., στους αμέσως μετά την ρωμαϊκή κατάκτηση της Ηπείρου. Η επιγραφή, σε δωρική διάλεκτο της βορειοδυτικής Ελλάδος, αφορά σε συνθήκη καθορισμού των ορίων μεταξύ της Αμβρακίας και της Χαράδρου (στην περιοχή της σημερινής Φιλιππιάδας). Στον επίλογο της επιγραφής αποδίδεται όρκος στους θεούς για την πιστή τήρηση των όρων της συνθήκης, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίκληση του Σωτήρος, δηλαδή του Πύθιου Απόλλωνα, προστάτη της Αμβρακίας. Το 1965 με υπουργική απόφαση ο ναός ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!