Άμεσα ανοίγουν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ανέργους από τον ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά τα μόνα κριτήρια για το επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι να υπάρχει ενεργή η κάρτα ανεργίας από το ΟΑΕΔ και απολυτήριο υποχρεωτική εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η επιδότηση για τον άνεργο είναι μέχρι 1000€ 

Η νέα Δράση του ΟΑΕΔ έχει τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Είδος προγράμματος: Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher)
Δικαιούχοι: Άνεργοι, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Έναρξη: Αναμένεται η πρόσκληση της Δράσης
Αριθμός Δικαιούχων: 80.000 άνεργοι
Επιδότηση 1000€ για 200 ώρες κατάρτισης με πιστοποίηση.
Πληροφορίες:
ΚΔΒΜ  FUTURE VOICE

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
T.2651020777
Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

ΑΡΤΑ
T. 2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)

FUTURE VOICE | Facebook

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!