Την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου “Συνεργασία για την Υγεία” το οποίο βρίσκεται υπό ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», θα αιτηθεί το Δ.Σ του Νοσοκομείου Πρέβεζας προκειμένου να καλύψει άλλες ανάγκες από αυτές που αρχικά προέβλεπε ο σχεδιασμός.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη δωρεά από το Υπουργείο Υγείας έξι κλινών ΜΕΘ και τεσσάρων Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, καλύπτονται οι ανάγκες του Νοσοκομείου κρίθηκε σκόπιμη η “αντικατάστασή τους” από 2 φορητούς αναπνευστήρες και ενός καρδιολογικού υπερήχου για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Όλος ο εξοπλισμός (προϋπολογισμού 150χιλ.ευρώ) θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα ενισχύσει σημαντικά τις υπάρχουσες υποδομές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!