Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τα μέλη της για την νέα σύσταση του προεδρείου του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Πρόεδρος: Λάμπρου Παναγιώτης του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος: Γεωργόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου
Γενικός Γραμματέας: Νάστας Ιωσήφ του Ιωάννη
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κουτσιαύτης Σωτήριος του Χρήστου
Οργανωτικός Γραμματέας: Αναστασόπουλος Βασίλειος του Μιχαήλ
Ταμίας: Κοντζαμοράτογλου Μάριος του Σπυρίδωνα
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κοσμάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Μέλος: Κορτσινόγλου Ααρών του Ιωάννη
Μέλος: Καλούδης Βασίλειος του Νικολάου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!