Μια νεκρή χελώνα Καρέτα-Καρέτα εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Πνευματικού Φάρου Πρέβεζας. Από την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι λιμενικοί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια θηλυκή χελώνα μήκους 61 και πλάτους 64 εκατοστών.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται δελτίο εκθαλάσσωσης και φωτογραφικό υλικό θα αποσταλούν στο ΕΛΚΕΘΕ, τον “Αρχέλων” και την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!