Αίσθηση έχει προκαλέσει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που έχει δημοσιευθεί, αφού για πρώτη φορά θεσπίζεται νομικό πλαίσιο για την καθ’ οδόν… μούντζα!

Συγκεκριμένα, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια οδηγός μουντζώσει κάποιον/κάποια ή προβεί σε κάποια άλλη απρεπή χειρονομία, ενώ εκτός από την επιβολή προστίμου προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Έτσι, η συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως και όλες οι υπόλοιπες απρεπείς χειρονομίες που ενδεχομένως «περνούν» από το μυαλό μας, πλέον θα τιμωρούνται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας (σημ: πινακίδων) για δέκα ημέρες.

Βέβαια, είναι άξιο απορίας προς το παρόν ο τρόπος με τον οποίο δύναται να διαπιστωθεί η στιγμιαία συμπεριφορά ενός ή μιας οδηγού από την Τροχαία, η οποία είναι υπεύθυνη προκειμένου να επιβάλλει τις σχετικές ποινές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!