“Εν όψει της σημερινής σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία δηλώνει ότι θα απέχει της διαδικασίας εκλογής οργάνων, σεβόμενη την θεσμική διαδικασία και μέχρις ότου αποφανθούν τα αρμόδια όργανα περί της νομιμότητας ή μη των διαδικασιών εκλογής Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ. “

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!