Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη χθεσινή  συνεδρίαση ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19» για το Γενικό Νοσοκομείο\ Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 148.000.

Επίσης, μεταξύ άλλων ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου

· Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής  Νικολιτσίου Πρέβεζας   προϋπολογισμού 74.400 €.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!