Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τού Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Άρτας.

Συγκροτήθηκε σέ σώμα το νέο Δ.Σ ύστερα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 26/4/2024 και εξελέγη Πρόεδρος ο Λαυδαριάς Ανδρέας .

Αναλυτικά το νέο Δ. Σ έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Λαυδαριάς Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Πουλιανος Λάζαρος
Γραμματέας: Ρούσσας Ηλίας
Ταμίας: Σιαπέρας Γιάννης
Δημοσίων Σχέσεων: Γκίζας Δημήτρης
Μέλη: Καλόγηρος Σωτήρης
            Σφήκας Δημήτρης
Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ. Σ πήρε τίς πρώτες αποφάσεις .
1) Να καλούνται όλοι οι συνυποψήφιοι στα συμβούλια του συνδέσμου.
2) Να γίνουν διάφορες δράσεις ούτως ώστε να συμβάλει ο σύνδεσμος στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στον Νομό Άρτας.
3)Να υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς όλα τα μέλη του συνδέσμου για τις θέσεις αλλά και για τις ενέργειες που θα κάνει το Δ.Σ
4)Να υπάρχει συνεργασία με τούς Δήμους του Ν. Άρτας πού έχουν στην ευθύνη τους αθλητικούς χώρους, με την Ε. Π. Σ Άρτας που είναι η διοργανώτρια αρχή, τους διαιτητές και γενικά για διάφορα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο στον Νομό Άρτας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!