Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα και κατάγομαι από τη Βίτσα Ζαγορίου και την Ηλιόκαλη Παμβώτιδας.
Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
– Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και συνιδιοκτήτης της εταιρείας «Χ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», με αντικείμενο
την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εν γένει υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΣΠΟΥΔΕΣ:
– Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master, στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Διαχείριση Αποβλήτων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του ΕΑΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
– Από το 2018 έως σήμερα, υπηρετώ τον Επαγγελματικό κόσμο του Νομού Ιωαννίνων, από τη θέση του Αντιπροέδρου του Εμποροβιοτεχνικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
– Είμαι Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!