Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ ΖΗΤΑ

Για μόνιμη απασχόληση στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΔΗΓΟΥΣ με δίπλωμα Γ ́ και Ε ́ κατηγορίας.
ΗΛΙΚΙΑ έως 40 ετών .

Αποστολή βιογραφικών στο email cv@pindos-apsi.gr

Τηλ επικοινωνίας 2651057507, 2651057508

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!