Τα ερευνητικά του προγράμματα θα υλοποιήσει και φέτος σε όλη τη χώρα ο “Αρχέλων” και στο πλαίσιο αυτό αναζητά εθελοντές που θα συμμετέχουν σε αυτά και θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις διακοπές τους με απευθείας επαφή με τις θαλάσσιες χελώνες.
Το ερευνητικό πρόγραμμα που ανιχνεύει την παρουσία των χελωνών στον Αμβρακικό Κόλπο θα έχει διάρκεια από 29 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
Από τα δεδομένα που συλλέγει κάθε χρόνο ο ΑΡΧΕΛΩΝ, έχει επιβεβαιωθεί μία σημαντική παρουσία θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή, ειδικά κοντά στις εκβολές των ποταμών στο βορειοανατολικό τμήμα του κόλπου. Αρχίζοντας από το 2018, ο ΑΡΧΕΛΩΝ διεξάγει νέα ερευνητική δραστηριότητα (το Πρόγραμμα Παραλιών ωοτοκίας Δυτικής Ελλάδας) για την ωοτοκία στις κοντινές παραλίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!