Τις αιτίες που ευθύνονται για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό νεκρών ή τραυματισμένων χελωνών στις ελληνικές ακτές αναζητά ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Ζωής “Αρχέλων”. Μελετώντας τα δελτία εκθαλάσσωσης και για την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου οι χελώνες που εκβράζονται νεκρές έχουν εμφανή σημάδια αλληλεπίδρασής τους με αλιευτικά εργαλεία ενώ έχουν διαπιστωθεί αρκετές περιπτώσεις όπου οι νεκρές χελώνες έφεραν εξωτερικά τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι και το καβούκι που υποδηλώνει εσκεμμένο τραυματισμό ενώ η πληροφορία αυτή συνάδει με το μεγάλο ποσοστό τέτοιων περιστατικών στις χελώνες που περιθάλπονται στο Κέντρο Διάσωσης του “Αρχέλων”. Ακόμη, οι επιπτώσεις της ρύπανσης της θάλασσας από πλαστικά γίνονται περισσότερο φανερές με το χρόνο, καθώς οι χελώνες που έχουν φάει πλαστικά οδηγούνται σε αργό θάνατο. Έχει αποδειχτεί ότι το γαστρεντερικό σύστημα των χελωνών δεν μπορεί να επεξεργαστεί το πλαστικό, καθώς κομμάτια πλαστικού εντοπίστηκαν σε όλες τις νεκροψίες χελωνών που έγιναν το 2018 στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ. Έχουν επίσης καταγραφεί και χελώνες νεκρές λόγω εμπλοκής σε πλαστικά απορρίμματα.Υπάρχουν και περιπτώσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν τα φυσικά αίτια θανάτου, όμως δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν. “Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας νεκροψίας σε κάθε ένα από αυτά τα ζώα. Ακόμη, πολλά από τα ζώα που βρίσκονται εκβρασμένα είναι σε κατάσταση προχωρημένη σήψης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου” συμπληρώνει ο Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ. Να σημειωθεί ότι το 2020 για πρώτη φορά οι νεκρές χελώνες ξεπέρασαν τις 700 αριθμός που θα είναι σίγουρα μεγαλύτερος αν συνυπολογιστούν και εκείνες που δεν έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί αφού η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι πολύ εκτεταμένη, μήκους περίπου 17.000 χλμ., και περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό απόκρημνες ακτές, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση ανθρώπων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!