Το “πράσινο φως” για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο της δράσης “Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο Πρέβεζας” προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ , έδωσε η Οικονομική Επιτροπή.
Στόχος είναι η ο προσδιορισμός των σημείων των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και των προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση από την οποία θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους χώρους του δήμου, προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις και τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.
Επίσης θα γίνει καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής, καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών, τεχνική έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους χώρους παρέμβασης,χρονοδιαγράμματα απαιτούμενων δράσεων κλπ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!