Σε συνέχεια των παρεμβάσεων  προσπαθειών και ενεργειών   που κατάβαλλε ο Δήμος μας , δημοσιεύθηκε σήμερα η ένταξη ολόκληρου του Δήμου Ζαγορίου  στις νέες 136 περιοχές που θα αποκτήσουν νέο, σύγχρονο, ενιαίο και τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο ΦΕΚ με αριθμό Β/6.046/20-12-2021 και τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Δίνεται έτσι τέλος στο προβληματικό πολεοδομικό καθεστώς του Δήμου Ζαγορίου και εξασφαλίζεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γεώργιος Σουκουβέλος ευχαριστεί προσωπικά όσους συνέβαλλαν στην επίτευξη της ένταξης του Δήμου Ζαγορίου  .

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!