Πολύς λόγος γίνεται κάθε καλοκαίρι για τα φύκια που λόγω των καιρικών συνθηκών συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα στις ακτές. Στην Πρέβεζα το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην παραλία της Κυανής Ακτής.
Όμως τι ισχύει στην πραγματικότητα;
Τα φύκια αποτελούν πηγή ρύπανσης ή ωφέλιμο βιωτικό στοιχείο και πρέπει να απομακρύνονται ή όχι από τις ακτές;
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Isea τα φύκια απαρτίζουν έναν πολύτιμο οικότοπο για την προστασία των ακτών που ακόμη και έξω από την θάλασσα συνεχίζουν να προστατεύουν από τη διάβρωση, να παράγουν θρεπτικά συστατικά και να λειτουργούν ως προσωρινές σε σχέση με τα λιβάδια αποθήκες .Η απομάκρυνσή τους με τροχοφόρα οχήματα από τον αιγιαλό, όπου και σχηματίζονται, αποτελεί παράνομη πράξη που οφείλει να καταγγέλλεται.
Να θυμίσουμε ότι το 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ζητώντας την άποψή του. «Πράγματι, η παρουσία εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων του θαλάσσιου φυτού posidonia oceanica (κατά προτεραιότητα προστατευόμενο από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία) δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εστία μόλυνσης ή άλλο κίνδυνο», αναφέρει στην απάντησή του το επιστημονικό ινστιτούτο.
«Τουναντίον, πρόκειται για εξαιρετικά ωφέλιμο βιοτικό στοιχείο το οποίο συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην υγεία και στην ισορροπία των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (προστασία ακτής από διάβρωση, σχηματισμός και λίπανση αμμοθινών και παράκτιας βλάστησης, δημιουργία μοναδικού βιότοπου για σημαντική και σπάνια βιοποικιλότητα)».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!