Το έλος Καλοδικίου αποτέλεσε εβδομαδιαίο σημείο αναφοράς για τον ΟΦΥΠΕΚΑ στην επίσημη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έλος Καλοδίκι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πάργας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγροτόπους στην Ελλάδα με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 και ως “Περιοχή προστασίας της φύσης” λόγω της μεγάλης οικολογικής και βιολογικής του αξίας.
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 301 είδη φυτών, 120 είδη πουλιών (τα περισσότερα έχουν μόνιμη παρουσία στο έλος και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στρουθιόμορφα και υδρόβια), 20 είδη θηλαστικών, 11 είδη ερπετών και 5 είδη αμφιβίων.
Οι παραγωγικές δραστηριότητες της γύρω περιοχής αφορούν την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και αγελάδων ελευθέρας βοσκής, καθώς και την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών για την εκτροφή των ζώων σε εποχές που δεν υπάρχει διαθέσιμη βοσκή ή υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!