Σε συνέχεια του άρθρου «Ποιες σχολές θα κινδυνεύσουν να κλείσουν με τη λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ» και των δημοσιευμάτων των ιστοτόπων, όπου αναφέρεται ότι το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ανάμεσα στα Τμήματα στα οποία μένουν κενές θέσεις και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φοιτητές επειδή δεν έχουν ζήτηση από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, σας ενημερώνουμε ότι:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα σταθεροποιείται γύρω στο 100. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών κατ’ έτος για τα τελευταία 7 έτη, στα δύο τελευταία εκ των οποίων ορίστηκε από το Τμήμα ο συντελεστής 1.2 για την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ).

 

Είναι σημαντικό ο αριθμός των εισακτέων να μην ξεπερνά σημαντικά αυτά τα επίπεδα. Κάθε έτος, το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ζητάει τη γνώμη των Τμημάτων σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων για τις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το ΤΜΗΥΠ, έχοντας διαρκή στόχο την ουσιαστική και ποιοτική εκπλήρωση της εκπαιδευτικής αποστολής του, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, ζητάει 100 πρωτοετείς φοιτητές. Χαρακτηριστικά, ένας από τους παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα των σπουδών είναι η αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές, η οποία σήμερα στο ΤΜΗΥΠ είναι 1/76, όταν η καλή πρακτική διεθνώς προϋποθέτει μία αναλογία της τάξης 1/30. Το Υπουργείο, παρά την αντίθετη γνώμη του Τμήματος, ορίζει συνεχώς το συνολικό αριθμό των εισακτέων σε τιμή υπερδιπλάσια από αυτή που το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει άρτια και ποιοτικά.

Κίνδυνος κλεισίματος, ποιότητα σπουδών και ΕΒΕ. Στο άρθρο της Ναυτεμπορικής, τα περισσότερα Τμήματα που αναφέρεται ότι κινδυνεύουν έχουν την ελάχιστη ΕΒΕ (0.8) και παρόλα αυτά έχουν κενές θέσεις. Τα Τμήματα αυτά δε μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των εισακτέων τους επειδή έχουν την ελάχιστη δυνατή ΕΒΕ. Ο συντάκτης ενδεχομένως δεν έλαβε υπόψη αυτή την παράμετρο και συμπεριέλαβε το ΤΜΗΥΠ στη λίστα με τα Τμήματα που κινδυνεύουν. Το ΤΜΗΥΠ όχι μόνο δεν βρίσκεται στο σύνολο των Τμημάτων που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φοιτητές αλλά έχει μεγάλη ζήτηση και είναι το ίδιο που προσπαθεί να ρυθμίσει με την ΕΒΕ τον αριθμό των εισακτέων για λόγους ποιότητας σπουδών με βάση τις διαθέσιμες υποδομές του. Η πολύ καλή ποιότητα των σπουδών που παρέχει το Τμήμα αποδεικνύεται και από την εγκατάσταση στα Ιωάννινα πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής οι οποίες απασχολούν σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων μας και συνεργάζονται με το Τμήμα.

Ο σκοπός των σπουδών είναι να στελεχώσει την κοινωνία με ικανούς Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής. Θα ήταν ίσως εύκολο, για λόγους δημοφιλίας, να μεταβάλλουμε το συντελεστή της ΕΒΕ σε χαμηλότερη τιμή και να έχουμε πολύ περισσότερους φοιτητές. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι μία τέτοια απόφαση θα μείωνε σημαντικά την ποιότητα των σπουδών των αποφοίτων μας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αποδεχόμαστε ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι.

Με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, το ΤΜΗΥΠ εκπληρώνει, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, την αποστολή του. Δημοσιεύματα που δε βασίζονται σε ορθά ή πλήρη στοιχεία οδηγούν μόνο σε λανθασμένα συμπεράσματα και προκαλούν αδικαιολόγητη ανησυχία στις οικογένειες των φοιτητών και των μελλοντικών υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χριστόφορος Νίκου
Καθηγητής

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!