Ο Σύλλογος Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι., εξέδωσε ανακοίνωση εξ αφορμής της λειτουργίας των «απογευματινών χειρουργείων» εκφράζει την πάγια τοποθέτησή του για «Δημόσια και Δωρεάν Υγεία», υψηλού επιπέδου, η οποία θα παρέχεται προς όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

“Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πρωτίστως αδήριτη την ανάγκη ΑΜΕΣΩΝ προσλήψεων ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε υγειονομικό Προσωπικό (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Παραϊατρικό και λοιπό βοηθητικό Προσωπικό). Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών – που τώρα μένουν κλειστές ελλείψει Προσωπικού – και κατά συνέπεια θα μειωθούν κατά πολύ οι λεγόμενες «λίστες αναμονής προς χειρουργείο».

Αφού ικανοποιηθεί η παραπάνω ανάγκη, η λειτουργία των «απογευματινών χειρουργείων» μπορεί να εφαρμοστεί εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως:

α) Μηδενική οικονομική συμμετοχή των ασθενών. Το σύνολο της δαπάνης να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του.

β) Συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων (Ιατρικών, Νοσηλευτικών, βοηθητικών κτλ) όπως συμμετέχουν και στα τακτικά πρωινά χειρουργεία, χωρίς να αποκλείεται κανείς.

γ) Τήρηση αρχών διαφάνειας και ισονομίας στην κατάρτιση των λιστών για τα «Απογευματινά Χειρουργεία».

δ) Επαρκής χρηματοδότηση όλων των εμπλεκόμενων και συμμετεχόντων σ΄ αυτά.

 

Υπογραμμίζουμε και πάλι ότι ο χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Νοσοκομεία της Χώρας πρέπει να είναι Δημόσιος και η πρόσβαση σ’ αυτά δωρεάν! Είναι επιτακτική η ανάγκη για την άμεση κάλυψη των κενών στις οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων του Ε.Σ.Υ., για την αύξηση των μισθών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τις προσλήψεις μόνιμου Προσωπικού (επισπεύδοντας την χρονοβόρα διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.), την ένταξη στα Β.Α.Ε. και την παροχή κινήτρων.”

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!