Ο Καλαρρύτικος ποταμός πηγάζει από τους ορεινούς όγκους της Κακαρδίτσας και του Περιστερίου και είναι σημαντικός παραπόταμος του Αράχθου. Τρία κύρια ρέματα-φαράγγια ενώνονται για να τον δημιουργήσουν. Η αρχή γίνεται με το ρέμα του Χρούσια που ξεκινάει από το Περιστέρι πάνω από το Συρράκο και τους Καλαρρύτες. Έπειτα το ρέμα Καρλίμπου (Πύλη Παραδείσου) που έχει τις πηγές του από την Κακαρδίτσα θα ενισχύσει την …
ποσότητα των νερών δραστικά. Τέλος το Ματσουκιώτικο ρέμα φέρνει κι αυτό με τη σειρά του τα νερών των πηγών πάνω από το χωριό Ματσούκι. Σε εκείνο το σημείο ξεκιάει ο Καλαρρύτικος ποταμός. Πιο μετά θα δεχθεί και τα νερά του Μελισσουργιώτικου ρέματος και ακολουθεί φαρδιά και ομαλή κοίτη. Αυτό μέχρι τη γέφυρα του Γκόγκου, σημείο έναρξης και του rafting. Τέλος έχουμε τα στενά του Καλαρρύτικου στο ύψος του Αμπελοχωρίου και το ταξίδι κλείνει με την ένωση στον Άραχθο.

πηγη-canyoning-caving

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!