Το «έγκλημα» του Λούρου φέρει πλέον και τη «σφραγίδα» των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καταδεικνύοντας ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. «Σε μήκος δέκα περίπου χιλιομέτρων διαπιστώθηκε η πλήρης ροή των υδάτων και η πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας στο τμήμα αυτό. Έγιναν επεμβάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη του αδιαπέρατου στρώματος του πυθμένα με την επιπεδοποίησή του», αναφέρει.

Το σχετικό έγγραφο απεστάλη στην Εισαγγελία και αναφέρει πως «ειδικά στα τμήματα που έγιναν επεμβάσεις η εικόνα του ποταμού σε τεχνητή τάφρο διαστρωμένη με χαλίκι, παρά σε ποτάμι παραπέμπει, με αποτέλεσμα να έχει απωλεσθεί η λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος». Προσθέτει, δε, πως «στο τμήμα του ποταμού διαπιστώθηκε και πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας και ειδικά απώλεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού, πλήρης αλλοίωση της φυσικής διατομής της κοίτης του ποταμού που έγιναν επεμβάσεις, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ζημία».

Τέλος, ο δήμαρχος Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να ενεργήσει άμεσα για την άμεση αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!