Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024 αναλαμβάνουν:

• Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξοί), ο Υποστράτηγος Μπόκας Χριστόφορος του Κωνσταντίνου. Ο μέχρι πρότινος Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξοί), Αντιστράτηγος Κοντογιάννης Δημήτριος του Λάμπρου αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

• Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), ο Αρχιπύραρχος Τσιώπος Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, Υποστράτηγος Βασδέκης Απόστολος του Γεωργίου αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων  (ΔΙ.Π.Υ.Ν), ο Πύραρχος Κίτσιος Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, Αρχιπύραρχος Οικονόμου Βασίλειος του Παναγιώτη αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

• Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας (ΔΙ.Π.Υ.Ν), ο Πύραρχος Δεληγιάννης Φώτιος του Δημοσθένη.

• Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας (ΔΙ.Π.Υ.Ν), ο Πύραρχος Βαρδάτσικος Γεώργιος του Χαδούλη. Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας (ΔΙ.Π.Υ.Ν), Αρχιπύραρχος Μικρούλης Αθανάσιος του Δημητρίου αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

• Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν), παραμένει ο Πύραρχος Μπαλατσός Ευάγγελος του Ιωάννη,

• Διοικητής της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. Ιωαννίνων, παραμένει ο Αντιπύραρχος Γκόλιας
Αθανάσιος του Ελευθερίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!