Αναφορά για την κα Υπουργό Εσωτερικών

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γεροβασίλη Όλγα κατέθεσε ως αναφορά προς την Υπουργό Εσωτερικών την υπ’ αριθμ. 5140/18.10.2023 Επιστολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μετά της υπ’ αριθμ. 194/08.08.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξή του Δήμου στις προβληματικές Περιοχές Κατηγορίας Α’ της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667/Β’).

Τα χαρακτηριστικά δε που συνηγορούν στην ένταξή του στις Προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ είναι συνοπτικά: «οι περιορισμένοι σε ποικιλία και ποιότητα φυσικοί πόροι, οι μικρές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις (με συνέπεια την ύπαρξη περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού και μικρής αγοράς) και η σχετική απομόνωση και η (δυσχερής) προσπελασιμότητα».

Επισυνάπτεται η Αναφορά και η Επιστολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μετά της υπ’ αριθ. 194/08.08.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάγκη Πρόνοιας για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και ένταξής του στις προβληματικές Περιοχές Κατηγορίας Α’

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!