Τη σύμβαση για την προστασία, ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας (περιοχή Ζευγάρια) υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ με τον ανάδοχο του έργου.

Από τις υπηρεσίες του Δήμου είχε προηγηθεί η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχεδόν ταυτόχρονα με αυτή για το Πάρκο Πυρσινέλλα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 100 χιλιάδων ευρώ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση καλλιεργητικών και βελτιωτικών υλοτομικών εργασιών, εργασιών νέων φυτεύσεων και δημιουργίας υποδομών για την αισθητική αναβάθμιση και αντιπυρική προστασία του δασυλλίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέου μονοπατιού, καθαρισμού βλάστησης, κοπής και απομάκρυνσης ξερών δέντρων, φυτεύσεις νέων πλατύφυλλων δένδρων και θάμνων, περιποιήσεις υφιστάμενης βλάστησης, τοποθέτηση νέων καθιστικών, τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, συντήρηση αντλιοστασίου υδατοδεξαμενής και πυροσβεστικών κρουνών.

Σκοπός είναι, με την συγκεκριμένη παρέμβαση, να υπάρξει πλήρης αναβάθμιση του δασυλλίου ώστε να καταστεί ένας πραγματικός χώρος αναψυχής για όλους τους κατοίκους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!