Με την ασφαλτόστρωση ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής της γέφυρας (πλακοσκεπούς οχετού) στο ρέμα Κάκκαβου στο Καναλλάκι.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου ανέφερε σχετικά ότι η Π.Ε. Πρέβεζας διαρκώς επιλύει χρόνια προβλήματα του οδικού δικτύου σε όλο το νομό με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων, σε συνεργασία με τους Δήμους και εν προκειμένω με το Δήμο Πάργας.
Το έργο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά έργων υπό τον τίτλο «Βελτίωση Βατότητας – Κατασκευή Τεχνικών – Σήμανση και Ασφάλεια Οδικών Τμημάτων στο Δήμο Πάργας» συνολικού προϋπολογισμού 382.000 ευρώ.
Υποέργα που έχουν ήδη εκτελεστεί αφορούσαν:
-Συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος ασφαλτοσκυροδέματος κατά τμήματα στην περιοχή Βάλτου του Δήμου Πάργας.
-Βελτίωση επικίνδυνων στροφών, συμπλήρωση υλικού ερείσματος και καθαρισμός της περιοχής για αύξηση ορατότητας στην οδό Αγίας Κυριακής προς Λύχνο του Δήμου Πάργας.
-Κατασκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν Δέσκειου Γυμνασίου-Λυκείου Πάργας και επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε.Πρέβεζας.
-Κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) στο κατάντι τμήμα στο Δ.Δ.Κ.Δεσποτικών του Δήμου Πάργας της Π.Ε.Πρέβεζας .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!