Την Κυριακή 12.11.2023 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», το οποίο διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και το οποίο διεξήχθη από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας» και τις αίθουσες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 400, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν εισηγητές.

Οι 29 θεματικές ενότητες κάλυψαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεματολογίας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, με εισηγητές, κυρίως νέους ερευνητές και επιστήμονες, οι οποίοι, με τις εισηγήσεις τους, παρουσίασαν υψηλού επιπέδου και πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά ευρήματα. Με την έννοια αυτή, δόθηκε η δυνατότητα ανάδειξης αυτοδύναμης και νέας γνώσης, η οποία δεν είναι μόνο αξιόπιστη και χρήσιμη για την ανάπτυξη και πρόοδο της Παιδαγωγικής επιστήμης και των συναφών με αυτήν επιστημών αλλά και την ίδια την εκπαίδευση, τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και την ίδια την κοινωνία, από την οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!