Με την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας και μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο και την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ και θα το υλοποιήσει η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!