Υποβολή αιτήσεων έως τις 19/2/2014


H εταιρία Omega Pharma Hellas S.A, που δραστηριοποιείται στο χώρο των O.T.C.- COSMETICS, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Πωλητή Φαρμακείου (REF: SALIOAN), με σκοπό την επάνδρωση του τμήματός της στην Βορειοδυτική Ελλάδα (έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΑ). Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, η δυναμική προσωπικότητα και η ευχέρεια στην επικοινωνία, ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε πωλήσεις, κατά προτίμηση φαρμακείου, ικανότητα διαπραγμάτευσης να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και να έχει καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμός προγραμμάτων MS Office. Για την παραπάνω θέση είναι απαραίτητη η όρεξη για δουλειά σε μία ραγδαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό), όπως επίσης και ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σοβαρές προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, είτε στο fax: 210-81.61.837, είτε στη διεύθυνση: 19ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Ν. Ερυθραία Αττικής, έως τις 19/2/2014.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!