Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στηρίζει με ψήφισμά του, τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι τονίζοντας παράλληλα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες Σε θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τονίστηκε η αναγκαιότητα επίλυσης του σοβαρού θέματος που ανακύπτει με τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, που αφορά στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Συγκεκριμένα στο Δήμο Πρέβεζας δύο εργαζόμενες μια στο πρόγραμμα της ΔΕ Λούρου και μια στο πρόγραμμα της Πρέβεζας και άλλοι δύο εργαζόμενοι στους Δήμους Πάργας και Ζηρού αντίστοιχα μένουν εκτός των πινάκων πρόσληψης παρότι εργάζονται από το 2002 για μία εικοσαετία , αδιαλείπτως στην υπηρεσία τους παρέχοντας συνεχή και απρόσκοπτη εργασία μέχρι και σήμερα σε ένα τόσο δύσκολο έργο αυτό της οικογενειακής βοηθού. Από τους εκπροσώπους εργαζομένων τονίστηκε ότι το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τον Δήμο μας αλλά έχει Πανελλαδικές διαστάσεις και ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι ενέργειες εκείνες αφ’ ενός μέσω της ΚΕΔΕ, αφ’ ετέρου μέσω των Δημοτικών Αρχών μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για νομοθετική ρύθμιση του θέματος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!