Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατακύρωσε το αποτέλεσμα 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας».  Το έργο θα υλοποιήσει η «Ένωση Εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

 

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Ο.Ε. ανέδειξε επίσης και τους οριστικούς αναδόχους των έργων:

  • «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000. Ανάδοχος: Σωτ. Σφήκας.
  • «Αποκατάσταση βατότητας και στήριξη βάθρων γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Λάιστα», προϋπολογισμού € 64.480.  Ανάδοχος Σπυρίδων Αγγ. Ράπτης.
  • «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος: Χαράλαμπος Αποστολίδης.


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!