Σχολιάζει η Χαριτίνη Βελισσαρίου , Βιολόγος του φροντιστηρίου  <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

 

Σε γενικές γραμμές τα θέματα θεωρούνται βατά και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να επιτύχει υψηλή βαθμολογία.

ΘΕΜΑ Α 

Τα ερωτήματα Α1 και Α2 χαρακτηρίζονται βατά καλύπτοντας διαφορετικά σημεία  του 5ου κεφαλαίου. Το Α3 ακολουθεί την ίδια λογική ανφερόμενο στο 4ο κεφάλαιο. 

ΘΕΜΑ Β 

Το ερωτήματα Β1 και Β2 αναφέρονται στα υποκεφάλαια της υγιεινής της κατοικίας και της υγιεινής της εργασίας και θεωρούνται αναμενόμενα καθώς τα δύο τελευταία χρόνια λόγω πανδημίας ήταν εκτός εξεταστέας ύλης. Το Β3 είναι βατό και αναμενόμενο.

ΘΕΜΑ Γ 

Τα ερωτήματα του θέματος είναι σαφή και καλά διατυπωμένα και ακολουθούν την πεπατημένη των τελευταίων χρόνων. 

ΘΕΜΑ Δ

Το θέμα Δ είναι καλά διατυπωμένο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Το ερώτημα Δ2 είναι συνδυαστικό βασιζόμενο στο υποκεφάλαιο της υγιεινής της εργασίας όμως θεωρείται αναμενόμενο και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να το διαχειριστεί

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές ! 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!