Σχολιάζει η Τζένη Φίλη , οικονομολόγος του φροντιστηρίου  <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

Τα θέματα που που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στο μάθημα ΑΟΔ οι μαθητές των ΕΠΑΛ είναι σαφώς διατυπωμένα και καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Οι μαθητές που ήταν καλά διαβασμένοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Ο τρόπος που ήταν δοσμένα τα θέματα ήταν στα πλαίσια των προηγούμενων ετών.  Η άσκηση που δόθηκε στο Θέμα Δ δεν παρουσίαζε κάποια δυσκολία και απαιτούσε τη γνώση των τύπων και την εφαρμογή αυτών. 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές ! 


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!