Σχολιάζει η Βάσω Ρίζου , φιλόλογος του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>

Με μία πρώτη εκτίμηση τα θέματα των Λατινικών είναι βατά χωρίς δυσκολία.

Α1. Ζητήθηκε μετάφραση αποσπασμάτων από τα κείμενα 36,45.

Β1. Ερώτηση εισαγωγής με αντιστοίχιση χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Β2. Ερώτηση λεξιλογική με αντιστοίχιση χωρίς καμία δυσκολία.

Γ1. Εύκολη άσκηση γραμματικής: ζητήθηκαν τύποι αντωνυμιών, ουσιαστικών και παραθετικών.

Γ2. Εύκολη άσκηση γραμματικής : ζητήθηκαν τύποι ρημάτων.

Δ1. α) Συντακτική αναγνώριση όρων και Δ1. β) συντακτική αναγνώριση πρότασης.
Και οι δύο ασκήσεις δεν είχαν δυσκολία.

Δ2. α) Ανάλυση μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις και Δ2. β) μετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ.
Τα ζητούμενα αυτών των ασκήσεων ήταν αναμενόμενα , χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αλλά απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και εξάσκηση σε αυτή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!