Σχολιάζει η Τζένη Φίλη, οικονομολόγος του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>

Τα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά θα χαρακτηρίζονταν βατά και με σαφήνεια διατυπωμένα. Ο χρόνος επαρκούσε για την απάντησή τους και δεν παρουσίασαν κάποια δυσκολία. Συγκεκριμένα:

Θέμα Α

Η ομάδα Α περιέχει τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Είχαμε πέντε ερωτήσεις σωστού λάθους οι οποίες έχουν ερωτηθεί και στο παρελθόν στις εξετάσεις και είναι δουλεμένες στα μαθήματα.

Οι δυο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ετέθησαν, η μια ήταν μαθηματική εφαρμογή του προοδευτικού φόρου αναφερόμενη στο κεφάλαιο δέκα και η δεύτερη γνώση του τύπου.

Θέμα Β

Το θέμα Β εξετάζει τη θεωρία. Προερχόταν από το πρώτο κεφάλαιο και όσοι είχαν διαβάσει θεωρία δεν θα αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα καθώς ήταν με ακρίβεια διατυπωμένο.

Θέμα Γ

Το θέμα Γ ήταν άσκηση η οποία προερχόταν από το όγδοο κεφάλαιο. Ένα δουλεμένο θέμα και σε μορφή άσκησης και από άποψη θεωρίας.

Θέμα Δ

Το θέμα Δ, άσκηση από το έβδομο κεφάλαιο σε συνδυασμό με τους ορισμούς του εργατικού δυναμικού και της ανεργίας χωρίς δυσκολίες στις πράξεις για τη συμπλήρωση του πίνακα και τα υπόλοιπα ερωτήματα καλά διατυπωμένα γνωστά και δουλεμένα πολύ στην τάξη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!