Σχολιάζει ο Δημήτρης Βραχάς , καθηγητής Πληροφορικής του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

Με μια γενική εκτίμηση τα θέματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εξεταστέας ύλης και ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα. Έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τα περσινά θέματα.

ΘΕΜΑ Α : Ζητήθηκαν μικρά τμήματα θεωρίας και μικρές εύκολες ασκήσεις. Αναμενόμενη άσκηση δημιουργίας δυαδικού δένδρου αναζήτησης. Εύκολη άσκηση στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Επίσης, κλασική άσκηση εκσφαλμάτωσης.

ΘΕΜΑ Β: Το Β1 απαιτεί αρκετή προσοχή στη συμπλήρωση των κενών . Στο Β2 στη μετατροπή από ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΟΣΟ πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι ο χ είναι θετικός αριθμός. Επίσης, ένα εύκολο διάγραμμα ροής .

ΘΕΜΑ Γ: Χαρακτηρίζεται θέμα με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Δομή επανάληψης χωρίς ακριβή αριθμό επαναλήψεων .Υλοποίηση συνάρτησης και κάλεσμα μέσα στο πρόγραμμα.

ΘΕΜΑ Δ : Θέμα με πίνακες . Απαιτούσε προσοχή στη συμπλήρωση του πίνακα .Πρέπει να γνωρίζουν το βασικό χαρακτηριστικό της κυρίας διαγωνίου, διότι θα το χρειαστούν και στη συνέχεια για τον υπολογισμό του μέγιστου της κύριας διαγωνίου. Τέλος, ο υπολογισμός του μέσου όρου και η ταξινόμηση θεωρούνται συνηθισμένα ερωτήματα Δ θέματος.

Καλή συνέχεια στα υπόλοιπα μαθήματα !

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!