Σχολιάζει η Τζένη Φίλη , οικονομολόγος του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

 

Με μια πρώτη εκτίμηση τα θέματα  φέτος στην οικονομία είναι απαιτητικά , διατυπωμένα όμως με σαφήνεια και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στις αριθμητικές πράξεις. 

Θέμα Α

Η ομάδα Α περιέχει πέντε ερωτήσεις σωστού λάθους και  δυο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος της εξεταζόμενης ύλης.  Το Α3 ερώτημα καλύπτει  βασική άσκηση του κεφαλαίου 10 και  ήταν αναμενόμενο .  

Θέμα Β

Το θέμα Β εξετάζει τη θεωρία. Προέρχεται από το ένατο  κεφάλαιο, ένα αναμενόμενο θέμα της μακροοικονομικής θεωρίας . 

Θέμα Γ

Το θέμα Γ είναι άσκηση από το πρώτο κεφάλαιο, ερωτήματα με σαφήνεια διατυπωμένα, καλά δουλεμένα στην τάξη, με πράξεις που δεν παρουσιάζουν δυσκολία.  Το Γ5 απαιτεί καλή γνώση της θεωρίας συνδυάζοντας τις γνώσεις του πρώτου κεφαλαίου με τις γνώσεις του ένατου κεφαλαίου.  Ερώτημα που απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.  

Θέμα Δ

Το θέμα Δ είναι άσκηση από το πέμπτο κεφάλαιο η οποία για τη λύση της απαιτεί πολύ καλή γνώση της θεωρίας και εφαρμογή αυτής προκειμένου να λυθεί. Ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής όμως δεν θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα καθώς δεν υπάρχουν παγίδες ή κάποια ασάφεια στα ερωτήματα 

 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές ! 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!