Σχολιάζει η Αικατερίνη Βιτουλαδίτη, χημικός του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

Με μια πρώτη εκτίμηση , τα θέματα είναι μικρότερα σε έκταση σε σχέση με άλλες χρονιές, διατυπωμένα χωρίς πολύπλοκες εκφωνήσεις , έτσι ώστε ο μαθητής να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για να τα επεξεργαστεί.

Θέμα Α : 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που χαρακτηρίζονται εύκολα.

Θέμα Β :  Τα ερωτήματα Β1, Β2  και Β3 είναι αναμενόμενα ενώ το Β4 είναι το μόνο που  έχει ίσως ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Είναι πρωτότυπο και λίγο πιο δύσκολο.

Θέμα  Γ:  είναι εύκολο και γενικά αναμενόμενο χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη.

Θέμα  Δ: Το Δ1 επίσης αναμενόμενο, μέτριας δυσκολίας ενώ  τα υποερωτήματα Δ2 και Δ3  είναι τα πιο απαιτητικά, με το Δ3 ii) να παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία.

Καλή συνέχεια στα υπόλοιπα μαθήματα !

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!