Σχολιάζει η Αγγελική Σβεντζούρη  , φιλόλογος του φροντιστηρίου <<ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ>>.

 

Με μια πρώτη εκτίμηση τα θέματα της Ιστορίας είναι με σαφήνεια διατυπωμένα με τα περισσότερα ερωτήματα να αφορούν  στη νέα ύλη ( Προσφυγικό, Κρητικό ζήτημα, Παρευξείνιος Ελληνισμός). Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία.

 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ

 

Α1 : Ζητά ορισμούς εννοιών από δύο κεφάλαια (Παρευξείνιο Ελληνισμό και Κόμματα)

 

Α2 : Ερωτήσεις Σωστού- Λάθους χωρίς καμία δυσκολία (από το 1ο Κεφάλαιο)

 

Β1 : Αφορά στο τρικουπικό πρόγραμμα και την υλοποίησή του ( 2ο Κεφάλαιο -Κόμματα)

 

Β2 : Δύο υποερωτήματα αναμενόμενα από το Κεφάλαιο του Προσφυγικού.

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

Γ1 : Περιλαμβάνει ένα ερώτημα με τρία παραθέματα μικρά σε έκταση και εύκολα στην κατανόησή τους από το Κεφάλαιο του Προσφυγικού.

 

Δ1: Περιλαμβάνει δύο υποερωτήματα  από το Κεφάλαιο του Κρητικού ζητήματος με τρία παραθέματα μικρά σε έκταση.

Και το Γ1 και  το Δ1 ( Πηγές) χαρακτηρίζονται βατά και ευκολότερα από άλλες χρονιές.

 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους του μαθητές !

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!