Σχολιάζει η Βασιλική Ρίζου και η Ερμιόνη Τάτση  , Φιλόλογοι του φροντιστηρίου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»:

Με μια γενική εκτίμηση, η θεματική ενότητα « ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ» εμπεριέχεται στη ύλη της Γ΄ Λυκείου αλλά και της Β΄ Λυκείου. Τα δοθέντα κείμενα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αφορούσαν σε επίκαιρους προβληματισμούς, με τους οποίους οι νέοι έρχονταν συχνά  σε επαφή λόγω της κοινωνικής πραγματικότητας.

Περίληψη (ΘΕΜΑ Α1): Το ζητούμενο ήταν να εντοπιστούν οι απόψεις του συγγραφέα του ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 για την κοινωνική θέση της γυναίκας.

Ασκήσεις θεωρίας:  

(Β1) Άσκηση αντιστοίχισης χωρίς δυσκολία.

(Β2)  Ερώτημα  σχετικό με τη συνοχή  και τη συνεκτικότητα των νοημάτων.

(Β3)α) Ερώτημα που αφορούσε στη δικαιολόγηση της πρόθεσης του συγγραφέα χωρίς δυσκολία.

β) Ερώτημα που αφορούσε τη λειτουργία της αντίθεσης ως τρόπου οργάνωσης παραγράφου.

Άσκηση λογοτεχνίας (ΘΕΜΑ Γ):  Δόθηκε απόσπασμα από το διήγημα του Χρήστου Οικονόμου <<Οι κόρες του Ηφαιστείου>> , σύντομο και κατανοητό και τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.

Έκθεση (ΘΕΜΑ Δ): Ζητήθηκε ομιλία  στην οποία οι υποψήφιοι καλούνταν να αναφερθούν  α) σε φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων της γυναίκας στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο και β) στην έμπρακτη συμβολή της νέας γενιάς για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στα μαθήματα που ακολουθούν!Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!