Σχολιάζει ο Γιάννης Σίμος, μαθηματικός του φροντιστηρίου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»

Τα θέματα των μαθηματικών,  είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. 

Εμφανίζεται κλιμάκωση στη δυσκολία των θεμάτων, εξετάζονται  βασικές  μεθοδολογίες και απαιτούν την προσοχή των μαθητών σε αρκετά σημεία, και στο θέμα Β αλλά  και στο θέμα Γ.   

Αναμενόμενα πιο απαιτητικό το θέμα Δ κυρίως το Δ3 και το Δ4.

     Καλά προετοιμασμένοι και προσεκτικοί μαθητές μπορούν να πετύχουν το άριστα! 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μαθήματα που ακολουθούν Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!