Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαιρετίζει την υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4485/2017. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, οδηγεί πλέον στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου Προσόντων. 

 

 

 

Από την Πρυτανεία

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!