Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας και Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος)- Επικεφαλής εταίρος και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων υλοποιούν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αυλώνα, το Πανεπιστήμιο ’’ISMAIL QEMALI’’ και το Νοσοκομείο Αυλώνα της Αλβανίας το έργο: «Development and a pplication of a system based on advanced oxidation processes for the treatment of hospital waste waters in order to remove pharmaceutical compounds with high persistence in aquatic environment-PhaRem» (Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον) στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG–IPA CBC “GREECE – ALBANIA 2014 – 2020”.

Ο στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των επιπέδων συγκέντρωσης φαρμακευτικών ενώσεων στα νοσοκομειακά λύματα, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, ο απαιτούμενος βαθμός επεξεργασίας των νοσοκομειακών λυμάτων και η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής τεχνολογίας φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση οργανικών μικρορύπων, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη μείωση της τοξικότητας των λυμάτων. Η τεχνολογία της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης εφαρμόζεται συμπληρωματικά των συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που συχνά είναι αναποτελεσματικές για την απομάκρυνση ανάλογων ρύπων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εξετάζεται σε ένα πιλοτικό σύστημα φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα, εγκατεστημένο σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων των νοσοκομείων Ιωαννίνων και Αυλώνα, με τελικό στόχο την εφαρμογή της σε ευρεία κλίμακα. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την αποτελεσματική απομάκρυνση των φαρμακευτικών ενώσεων κάτω των επιπέδων τοξικότητας και τη συνολική βελτίωση των φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότηταςτου αποβλήτου.

Στο πλαίσιο του έργου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα διοργανώσει Ενημερωτική Εκδήλωση, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στο Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με στόχο την ενημέρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρεία κλίμακα και απώτερο στόχο την προστασία των υδατίνων πόρων

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!