Ο  Δρ Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος του Εργαστηριακού-Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βραβεύθηκε, στις 21 Δεκεμβρίου 2021, από την Ακαδημία Αθηνών, με το τιμητικό βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, της Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, για την πρωτότυπη επιστημονική μελέτη του με θέμα: «Μεταφυσικά προβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας». 

http://www.academyofathens.gr/el/awards/laureates-2021?fbclid=IwAR2ytcoWcx6d4Fezlet1ohkKCRrb_tP09Oj85o5ZZYFkLh9eKtjHNU_N1Ts 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συντονιστής της Θ.Ε. «Ιστορία των Ηθικών Θεωριών» του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,  μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bogazici και στο Πανεπιστήμιο της Perugia. Έχει διδάξει σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (New York University, Eastern Connecticut State University, University College of Cork, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ.ά). Το 2019 βραβεύθηκε για την διεθνή ερευνητική του προσφορά από το National Dragomanov University of Kiev. Για το 2021 έχει προταθεί ομόφωνα ως υποψήφιος για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικού Γλώσσας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Συμμετέχει σε ξένα ερευνητικά προγράμματα και επιπλέον είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως επίσης κριτής και μέλος της εκδοτικής επιτροπής διεθνών φιλοσοφικών περιοδικών και πανεπιστημιακών εκδόσεων φιλοσοφίας (Routledge, University Press of Perugia, Philosophy Study, Symmetry, MPDI κ.ά.). Ο Π. Ηλιόπουλος είναι συγγραφέας πέντε επιστημονικών μονογραφιών (τέσσερις στην Ελλάδα και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες) και πάνω από ενενήντα άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά φιλοσοφίας και σε διεθνείς επιστημονικούς τόμους, καθώς και επιμελητής σε δύο συλλογικούς τόμους (Dialogue and Universalism, Routledge).

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Panos Eliopoulos, “Cтоический космополитизм как образ жизни” (“The Stoic Cosmopolitanism as a way of Life”). In Философские Науки (JOURNAL OF PHILOSOPHICAL SCIENCES), № 6, Moscow 2013, pp. 140-146.

Panos Eliopoulos, “A critique from the stoic point of view on Otfried Höffe’s dilemma between virtue and morality”. In INTERNATIONAL JOURNAL OF DECISION ETHICS, 2 (Summer 2014), New York, pp. 77-90.

Panos Eliopoulos, “Epicurus and Lucretius on the creation of the Cosmos”. In PHILOSOPHY AND COSMOLOGY, published by the International Society of Philosophy and Cosmology, Ukraine, vol. 14, 2015, pp. 248-254.

Panos Eliopoulos, “Zeno of Citium and Zhuangzi on Virtue and Eudaimonia” 基提翁的芝诺和庄子的德性与幸福. In the JOURNAL OF SHANGQIU NORMAL UNIVERSITY 商丘师范大学学报, Shangqiu- China, vol. 31, no 1, January 2015, pp. 49-52.

Panos Eliopoulos, “The confrontation between the EU and Greece: a dispute of political languages, moral scopes and sovereignty”. In the collective volume SOUTH-EAST EUROPE: HISTORY, CULTURE, POLITICS AND ECONOMY, edited by Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov. Published by the University of Veliko-Turnovo, Filodiritto Editore, Bologna 2019, pp. 72-79.

Panos Eliopoulos, “From the Moral Limits of Personal Interest to the Derogation of Individual Identity: Colonialism and Oppression”. In the UKRAINIAN POLICYMAKER, volume 4, Kiev 2019, pp. 4- 12.

Panos Eliopoulos, “Plato, Benjamin Constant and John Stuart Mill on Justice as a Political Virtue and on Political Conformity”. In DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY JOURNAL OF HUMANITIES (Edebiyat Fakültesi Dergisi), 6 (1), 2019, pp. 199-213.

Πάνος Ηλιόπουλος, «Ο Σύγχρονος Διανοούμενος ως Σκεπτικός Φιλόσοφος: Κρίση και Εποχή». Στο θεματικό αφιέρωμα Πολιτική Κρίση και Διανοούμενοι, υπό την επιμέλεια του Βασίλειου Σύρου, περιοδικό ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ, τεύχος 10, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2020, σσ. 182-202.

Panos Eliopoulos, “The Political Dimension of Eros in Plato’s Philosophy”. In Phillip Mitsis- Heather Reid (eds.), THE POETRY IN PHILOSOPHY:  Essays in Honor of Christos C. Evangeliou, Parnassus Press (Fonte di Aretusa), Sioux City- Iowa 2021, pp. 99-116.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!