Η Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου Ασπραγγέλων Ιωαννίνων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων πανηγυρίζει επί την ευκαιρία της εορτής της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής:

 

Ἀπολυτίκιον Γεννήσεως της Θεοτόκου
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Για την μετάβαση σας στην Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου Ασπραγγέλων Ιωαννίνων παραθέτουμε τον ακόλουθο χάρτη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!