Επιστολή έστειλαν οι κ.κ. Ιωάννης Μήτσης και Γρηγόρης Γκίκας προς τον Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα την παράταση στην διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και στο κλείδωμα δηλώσεων ΦΠΑ.
Αναλυτικά: “Σας μεταφέρουμε την αγωνία και τη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων του νομού μας σχετικά με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS λόγω του ασφυκτικού χρόνου ο οποίος λήγει 29/02/2024 καθώς και των πολλών, μεγάλων και ανυπέρβλητων πολλές φορές προβλημάτων κατά τη διάρκεια διασύνδεσης και λειτουργίας.
Πιο συγκεκριμένα : οι πάροχοι και οι προμηθευτές των ταμειακών μηχανών και POS αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν και μεγάλων καθυστερήσεων στην αναβάθμιση-σύνδεση δικτύωση στον υπάρχοντα ασφυκτικό χρόνο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου, ενώ ο 4ος κύκλος στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα καθυστερεί, πληροφορούμαστε δε, ότι αφενός δεν είναι διαθέσιμα ακόμα από τις τράπεζες, αφετέρου απαιτείται χρόνος για την εγκατάστασή τους και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις μέσα σ’ αυτό το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν τόσο στην εκπαίδευση που απαιτείται για να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις στο νέο σύστημα όσο και στην πλήρη χρηματοδότηση του κόστους συμμόρφωσης (τεχνικές αναβαθμίσεις, software, αντικατάσταση ταμειακών μηχανών , κ.λπ. )
Πέραν όλων αυτών υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως για παράδειγμα η έκδοση τιμολογίων όταν η εξόφληση αυτού πραγματοποιείται μέσω POS, εκδίδουν αρχικά ΑΛΣ μέσω ΦΗΜ , στη συνέχεια πιστωτικό στοιχείο λιανικής για ακύρωση και στη συνέχεια ισόποσο τιμολόγιο .
Σε ότι αφορά δε το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ του 2024 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myData με ευθύνη της ΑΑΔΕ όπως οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ που εμφανίζονται με διπλή καταχώρηση κ.λπ.
Δεν είμαστε κατά των διαδικασιών ψηφιοποίησης του Δημοσίου σας παρακαλούμε όμως να δώσετε παράταση 10 μηνών μέχρι τέλους του 2024 για την διαδικασία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές καθώς και το υποχρεωτικό κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ από 1/1/2025 ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή συμμόρφωση των επιχειρήσεων .
Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ευνομούμενης πολιτείας με φορολογική δικαιοσύνη.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!