Κατά την Συνεδρίαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων την 11.03.2024 αποφασίστηκε:

Α.- Η επικύρωση της υπ’αριθ. 80/05.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και

Β.-Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ των μελών του Δ.Σ.Ι.:

– Από όλες τις ποινικές δίκες μέχρι και την 29.03.2024

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds, καθώς και από δίκες συμφερόντων Τραπεζών και funds μέχρι και την 31.03.2024

– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ μέχρι και την 29.03.2024

– Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).

Πλαίσιο χορήγησης αδειών μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α΄ και επτά (7) έτη στον β΄ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β΄ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε συνοδείες και σε αυτόφωρα με συνοδείες.

Διευκρινίζεται ότι: οι υποθέσεις που αφορούν δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ, καθώς και δίκες συμφερόντων Τραπεζών και funds, θα εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση και μόνο υπό την προϋπόθεση χορήγησης άδειας από την Επιτροπή Αδειών.

Επιτροπή αδειών:

Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Κ. Μητρο-γιάννη, Μ. Νάκα και Α.Ζώλα.

Ιωάννινα 11 Μαρτίου 2024

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!