Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος για την προσφορά υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε οικογένειες και του προγράμματος “Νταντά της Γειτονιάς”- μια πρωτοβουλία του Hope Genesis για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
To HopeCluster είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν.
Επίσης, το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση μίας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα απευθύνεται σε γυναίκες και οικογένειες αστικών και ημιαστικών περιοχών που δυσκολεύονται να συνδυάσουν την ανατροφή των παιδιών τους και την εργασία, παρέχοντάς τους την επιλογή φύλαξης των παιδιών τους από «την μητέρα της γειτονιάς».
Το πρόγραμμα είναι ερευνητικό και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Φορέας αρωγός του έργου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία HOPEGenesis.
Στα πλαίσια, λοιπόν, δημοσιότητας του παραπάνω προγράμματος θα γίνει παρουσίαση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στον χώρο «Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Κόνιτσας», την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 7:00 το απόγευμα.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, παιδί, νοσοκομείο και κείμενο που λέει "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας HOPE Cluster Μία πρωτοβουλία υπό την εποπτεία του HOPE Genesis για τη καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. HOPE CLUSTER ΗΜΕΡΙΔΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρουσίαση εφαρμογών <<Τηλεϊατρικής>> και <<Νταντά της Γειτονιάς>> ώρα 19:00 Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Κόνιτσας ΚΟΝΙΤΣΑ ων έτρινων γεφυριών HOPE genesis ΙΑΠΕΤΟΣ sepia no nn SOLUTIONS nnews ΑΩ2 BookScanner amco"

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!